Publicacions

  • Enciclopèdia Terminològica de l’Arbitratge Nacional i Internacional - Vocable “Exequàtur” (Editorial Palestra i Estudio Mario Castillo Freyre, 2017). 
  • Article “Les claus de l'advocacia internacional. Esquema normatiu i consells pràctics” (Biblioteca Digital del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, 2016).
  • Article “Ja tenim Llei de Cooperació Jurídica Internacional en Matèria Civil” (Revista del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona “Món Jurídic”, desembre 2015-gener 2016). 
  • Article “Novetats del Reglament “Brussel·les I bis” sobre competència judicial, reconeixement i execució de títols executius estrangers” (Newsletter del Consel General de l’Advocacia Espanyola, 11.02.2015). 
  • Llibre “El document públic estranger a Espanya i a la Unió Europea - Estudis sobre les característiques i efectes del document públic” - Comunicació “Presència de Documents Notarials en els Procedimients de Reconeixement i/o Execució de Títols Executius Estrangers” (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2013) (Editorial Bosch, 2014). 
  • Diccionari Terminològic de l’Arbitratge Nacional i Internacional - Vocable “Exequàtur” (Editorial Palestra i Estudio Mario Castillo Freyre, 2012). 
  • Article "Reconeixement i Execució de Sentències Estrangeres: Conveni de Brussel·les (1968), Reglament 44/2001 ("Brussel·les I"), Reglament 805/2004 (títol executiu europeu per a crèdits no impugnats) & Programa d'Estocolm (2010-2014)" (Barcelona, 2010). 
  • Contribucions als Green Papers relatius a l'Execució de Resolucions Estrangeres i l’Embargament de Comptes Bancaris (Comissió Europea, 2006 & 2008). 
  • Article "Avantatges pràctics del Reglament 44/2001 en relació al Conveni de Brussel.les" (Barcelona, 2005).