Filosofia & Valors

 • Qualitat

  La visió profunda de les coses, la cerca de la millor solució i la més adequada plasmació jurídica.
 • Internacionalitat

  L'actuació conscient de la pluralitat cultural i jurídica, material i formal, dels temes transfronterers.
 • Dinamisme

  La perspectiva proactiva de l'exercici de l'advocacia.
 • Deontologia

  L'ètica com a base de tota actuació.
 • Proximitat

  La relació professional humana i propera.

 

*LGTBI friendly