Presentació & Perfil

Blanca Padrós, Advocada col.legiada al Col.legi de l’Advocacia de Barcelona des de 1996, és especialista en dret internacional privat, cooperació judicial internacional en l'àmbit civil i mercantil i assumptes de dret privat amb elements transfronterers.

Assessora tant a particulars com a empreses en matèria de contractes internacionals, dret aplicable, tribunals competents, reconeixement i execució de sentències estrangeres, compravendes immobiliàries, herències, reclamacions transfrontereres i temes extrajudicials i judicials amb presència de persones, béns o drets en més d'un país.

Presta els seus serveis jurídics en Castellà, Català, Francès, Anglès i Alemany, i parla Italià i una mica de Rus.

És Professora Associada de Dret Internacional Privat a la Universitat Pompeu Fabra, imparteix conferències, publica llibres i articles de temàtica jurídica internacional, participa en congressos i dirigeix grups de treball en l'àmbit jurídic internacional.

És Traductora Intèrpret Jurada de Francès i de Català nomenada pel Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació i la Generalitat, respectivament.

Ha estat la Presidenta tant de la Secció de Dret Internacional i de la Unió Europea com de la Comissió de Dones Advocades del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i actualment és Vocal d'aquesta última Comissió.

És sòcia de les Cambres de Comerç Francesa i Belgo-Luxemburguesa a Barcelona, FIDEM, FEGP-Dones d’Empresa, l’Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya, l'Associació Hispano-Alemanya de Juristes i l’Associació d’Estudis Jurídics Internacionals.

Es troba inscrita als Consolats Francès, Belga, Alemany, Britànic i Nord-Americà a Barcelona.