Serveis jurídics

Assessorament jurídic especialitzat en l'àmbit del Dret Civil i Mercantil Internacional, en particular en les matèries següents:

 • Reconeixement i execució de títols executius estrangers:

  Reconeixement i execució de sentències estrangeres, títols extrajudicials estrangers i títols executius europeus.
 • Reclamacions de quantitat transfrontereres:

  Reclamació de deutes del/a l'estranger, monitoris nacionals, monitoris europeus.
 • Dret internacional privat:

  Dictàmens de dret aplicable i jurisdicció competent en assumptes transfronterers.
 • Cooperació judicial internacional:

  Assessorament en matèria de cooperació processal civil i mercantil entre tribunals de països diferents en base a normativa comunitària i convenis internacionals.
 • Compravendes immobiliàries internacionals:

  Compra i venda d'immobles a Espanya per estrangers/es i d'immobles a l'estranger per espanyols/es. Recerques registrals prèvies, redacció i supervisió de documents i acompanyament jurídic durant el procés.
 • Successions hereditàries internacionals:

  Tramitació d'herències amb persones, béns o drets a diferents països, amb la col.laboració de companys/es locals de confiança en l'àmbit nacional, europeu i internacional.
 • Contractes internacionals, conflictes, negociacions:

  Redacció de contractes entre persones i/o empreses de diferents països i assessorament jurídic en situacions de conflicte i negociació, especialment en matèria de contractes d'agència i distribució internacionals.